Informare Publica BULROM GAS IMPEX SRL depozit vicsani 12iulie 2023 site

0.01 RAPORT EXERCITIU TESTARE PUE BULROM 23 martie 2023

Nr. și data întocmirii documentului:136/27.07.2022

SC BULROM GAS IMPEX SRL

DEPOZIT GPL VICSANI

 

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT

 

PARTEA 1

 

 1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
  • Numele sau denumirea comercială a operatorului

SC BULROM GAS IMPEX SRL

 • Adresa completă a amplasamentului : sat Vicsani, comuna Musenita , judetul Suceava,
 • cod postal 727396 ,
 • coordonate de localizare : latitudine 4705560, longitudine 2505060
 • telefon:  0755010755 , fax :  0374281458 , e-mail :  zaharia@bulromgas.ro

 

 

 1. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

 

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C. BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI  este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Suceava , respectiv ISUJ Suceava următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 222/08.10.2020, înregistrată la SRAPM cu nr. 10329/09.10.2020

Raportul de securitate actualizat cf. Lg. 59/2016  cu nr.MD 1005.038/iunie 2018 depus cu adresa nr. 748/16.07.2018  înregistrat la SRAPM cu nr. 7315/16.07.2018;

Planul de Urgenţă Internă cu nr. MD 2000.011 iunie 2021 ( revizuire Planul de Urgenţă Internă cu nr. MD 998.018/iulie 2018) depus cu adresa nr. 200/15.07.2021   înregistrat la ISUJ Suceava cu nr. 4.408.417/16.07.2021 , avizat  de ISU „BUCOVINA“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

 

Domeniul  de  activitate  al  societății  SC BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI , JUDETUL SUCEAVA   îl  reprezintă,  în principal:

Aprovizionarea cu gaze petroliere lichefiate ( GPL) prin transport feroviar sau auto , Depozitare gaze petroliere lichefiate, Livrare GPL in cisterne auto , cisterne CF , Transvazare GPL.

Gazul petrolier lichefiat soseste in vagoane cisterna CSI din import , vagoane CF sau cisterne auto . Descarcarea/transvazarea din vagoanele CSI se face direct in depozit , in rezervoare , cisterne auto sau vagoane cisterne CF .

Fluxurile tehnologice sunt : – Descarcarea GPL din vagoane cisterna CSI in vagoane cisterna CF , rezervoare sau cisterne auto  ; – Descarcarea GPL din vagoane cisterna CF in cisterna auto , rezervoare , vagoane cisterna CSI ; – Descarcarea de GPL din rezervoare in vagoane cisterna CF , cisterna auto , vagoane cisterna CSI ; – Alimentarea cu GPL a rezervoarelor de stocare GPL pentru centralele termice

 

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

 • utilizează substanțe periculoase : gaz petrolier lichefiat ( PROPAN , BUTAN , AMESTEC DE BUTAN-PROPAN ) :
 • detine un depozit GPL cu 5 rezervoare de 200 mc pentru stocarea de GPL in 4 rezervoare

si desfasoara urmatoarele activitati :

cod CAEN 1920 – Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

cod CAEN 5210 – Depozitare GPL

cod CAEN 4671 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

cod CAEN 5224 – manipulari ( pentru transvazarea GPL)

 

 1. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

 

Nr. Crt. Substanțe utilizate Starea de agregare Fraze de pericol/Categoria de pericol
1 PROPAN GAZ –          H220 Gaz extrem de inflamabil

–          H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

–          H340 Poate provoca anomalii genetice

–          H350 Poate provoca cancer

–          P102 A nu se lasa la indemana copiilor

–          P210 A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei-Fumatul interzis.

–          P403 A se pastra containerul /recipientul intr-un loc bine ventilat;

–          P202 A nu se manipula decat dupa citirea instructiunilor de securitate

–          P281 Utilizati echipamentul de protectie individuala

–          P381 Eliminati toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate face in siguranta

–          P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate

–          S33  A se evita acumularea de sarcini electrostatice

2 GPL AMESTEC         ( PROPAN-BUTAN) GAZ –          H220 Gaz extrem de inflamabil

–          H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

–          H340 Poate provoca anomalii genetice

–          H350 Poate provoca cancer

–          P102 A nu se lasa la indemana copiilor

–          P210 A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei-Fumatul interzis.

–          P403 A se pastra containerul /recipientul intr-un loc bine ventilat;

–          P202 A nu se manipula decat dupa citirea instructiunilor de securitate

–          P281 Utilizati echipamentul de protectie individuala

–          P381 Eliminati toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate face in siguranta

–          P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate

–          S33  A se evita acumularea de sarcini electrostatice

3 BUTAN GAZ –          H220 Gaz extrem de inflamabil

–          H280 Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

–          H340 Poate provoca anomalii genetice

–          H350 Poate provoca cancer

–          P102 A nu se lasa la indemana copiilor

–          P210 A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei-Fumatul interzis.

–          P403 A se pastra containerul /recipientul intr-un loc bine ventilat;

–          P202 A nu se manipula decat dupa citirea instructiunilor de securitate

–          P281 Utilizati echipamentul de protectie individuala

–          P381 Eliminati toate sursele de aprindere, daca acest lucru se poate face in siguranta

–          P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate

–          S33  A se evita acumularea de sarcini electrostatice

 

 

 

 

 

 

 1. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

 

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea economica SC BULROM GAS IMPEX SRL DEPOZIT GPL VICSANI este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electronică electrică ELMARK MS- 390  . alarma acustica e2s model A121DC24R , megafon portabil.  Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.

 

În acest scop ATENȚIE LA:

 • Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE – 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI – Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.);
 • Anunțurile pentru situatia de urgenta sunt transmise prin megafon , informind publicul despre situatia de urgenta si masurile ce se impun
 • Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de alarmă transmise prin telefon,radio.

 

În plus, operatorul BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava , Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Suceava , instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi ).

 

 

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte următoarele indicații:

 1. în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 • Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 • Închideți urgent ferestrele și ușile;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 • Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau autoturism;
 • Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 • În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.

 

 1. în caz de incendiu sau explozii:
 • Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 • Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;
 • Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;
 • Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

 

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

https://www.bulromgas.ro/informari/depozit-vicsani/ ,

in cadrul Fiselor cu date de securitate pentru fiecare produs in parte.

 

 

 

 1. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

 

 

Nr. crt.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţile competente Autorităţile participante Tematica inspecției
1 25.02.2022 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „BUCOVINA” Suceava; Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Suceava; Verificarea sistemelor tehnologice.

Verificarea sistemului de managent al securitatii, planificarea pentru situatii de urgenta , a gradului de pregatire al personalului pentru situatii de urgenta, efectuarea/neefectuarea exercitiilor pentru situatii de urgenta conform planului de urgenta interna

 

 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul Depozitului GPL Vicsani, judeţul Suceava,  localitatea Vicsani ,comuna Musenita ,str.FN,nr. FN  , si  informatii  prin accesarea următorului link  : https://www.bulromgas.ro/informari/depozit-vicsani/

 

 

 

 

Persoane de contact:

 • ZAHARIA MIHAI, Tel: 0755010769 SEF DEPOZIT GPL VICSANI

Responsabil pentru managementul securității,

Responsabil Protecţia mediului

Inspector de Protecţie Civilă

 • BEZERCU FLORENTIN , Tel. 0743372937   Șef Formatie de interventie Depozit GPL Vicsani al SERVICIULUI PRIVAT PROPRIU PENTRU SITUATII DE URGENTA BULROM GAS IMPEX SRL

 

 1. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul Depozitului GPL Vicsani, judeţul Suceava,  localitatea Vicsani ,comuna Musenita ,str.FN,nr. FN

Persoane de contact:

 • ZAHARIA MIHAI, Tel: 0755010769 SEF DEPOZIT GPL VICSANI

Responsabil pentru managementul securității,

Responsabil Protecţia mediului

Inspector de Protecţie Civilă

 • BEZERCU FLORENTIN , Tel. 0743372937   Șef Formatie de interventie Depozit GPL Vicsani al SERVICIULUI PRIVAT PROPRIU PENTRU SITUATII DE URGENTA BULROM GAS IMPEX SRL

 

și la sediul :      SRAPM-SUCEAVA : tel 0230514056 , email : office@apmsv.anpm.ro ;

0230514056 ,              relatii.publice@apmsv.anpm.ro

CJ-GNM SUCEAV   : tel. 0230894490, e-mail : crsuceava@gnm.ro

ISUJ SUCEAVA   : tel . 0230524426 , ,e-mail : isusuceava@yahoo.com

 

PARTEA 2

 1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.

 

Pe platforma SC BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI JUDETUL SUCEAVA  pot avea loc următoarele tipuri de accidente:

 • Incendiu Jet Fire la pompa de transvazare GPL
 • Incendiu BLEVE/explozie UVCE la unul din rezervoarele de GPL
 • Incendiu BLEVE la o cisterna auto incarcata cu GPL
 • Incendiu BLEVE la o cisterna CF incarcata cu GPL
 • Neetanseitati la unul din rezervoarele de depozitare
 • Neetanseitate la o cisterna CF/auto
 • Ruperea unui furtun de descarcare-incarcare CF/auto
 • Spargerea sau ruperea unei conducte
 • Neetanseitati la una din pompe

 

Accidentul  poate afecta atât personalul de exploatare cât si populaţia din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediul înconjurator şi bunurile materiale.

 

 

 

 

Persoanele pot fi expuse la:

 • intoxicări cu substanțe chimice sau produși de ardere;
 • ardere sub efectul direct al flăcării sau radiației termice a acesteia;
 • lovire datorată suflului exploziei sau prăbușirii elementelor de construcție sau echipamentelor tehnologice.

Impactul asupra mediului :

Scurgerile accidentale sau deversarile pe sol pot produce arderea plantelor, dar efectele infestarii sunt

limitate in timp datorate volatilitatii mari.

 

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc în tabelul urmator:

 

Nr. Crt. Tipul evenimentului Substanța periculoasă implicată Locul de manifestare al evenimentului Dimensiunea zonelor de impact

(m)

Zona I Zona

II

Zona

III

Zona

IV

1 Incendiu

jet fire

Gaze petroliere lichefiate Pompa de transvazare gaze petroliere lichefiate 26 44 62 100
2 Incendiu

BLEVE

Gaze petroliere lichefiate Vagon cisternă rampa CF 87 265 368 477
3 Incendiu

BLEVE

Gaze petroliere lichefiate Cisternă auto 67 176 248 323
4 Explozie

UVCE

Gaze petroliere lichefiate Rezervor de gaze petroliere lichefiate 190 320 546 1055
5. Incendiu BLEVE Gaze petroliere lichefiate Rezervor de gaze petroliere lichefiate 75 213 298 386

 

Pentru prevenirea și înlăturarea efectelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care menționăm:

 • utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9000/14000/18000/21000…;
 • selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând cursuri de formare periodice;
 • lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente;
 • există întocmit și este permanent actualizat PUI;
 • anual există un audit intern de specialitate si la trei ani audit extern de specialitate;
 • sisteme automate de stingere incendii/de detecție eliberări de substanțe/de etanșare în caz de scăpări accidentale ( sistem de lini de racire/stingere incediu cu drencere la parcul de rezervoare , rampa CF pentru vagoane CF si Vagoane CSI , sistem detectie gaze CROWCON cu centrale si 12 senzori , electrovane la rezervoare si supape de sens pe instalatiile de conducte )

 

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.

 

 1. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. BULROM GAS IMPEX  S.R.L., confirmă că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor internaționale, BAT / BREF, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii amplasamentului.

S.C.BULROM GAS IMEX SRL are constituit SERVICIU PRIVAT PROPRIU PRNTRU SITUATII DE URGENTA .

În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI are Contract de servicii pentru Situatii de Urgenta  cu SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA al Comunei Musenita nr. 37/03.02.2020 care are atât pregătirea cât și dotarea necesară pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact:

 

 • ZAHARIA MIHAI, Tel: 0755010769 SEF DEPOZIT GPL VICSANI

Responsabil pentru managementul securității,

Responsabil Protecţia mediului

Inspector de Protecţie Civilă

 • BEZERCU FLORENTIN , Tel. 0743372937   Șef Formatie de interventie Depozit GPL Vicsani al SERVICIULUI PRIVAT PROPRIU PENTRU SITUATII DE URGENTA BULROM GAS IMPEX SRL
 • HUTULEAC GHEORGHE , Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Musenita – Tel: 0785224330

 

 1. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

 

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ SUCEAVA la următorullink:www.isuj_XX/informatii_public_PUE.pdf

 

 

 1. Se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Amplasamentul SC BULROM GAS IMPEX SRL – DEPOZIT GPL VICSANI jud. Suceava  întră sub incidenta Legii 92/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, completată prin Ordinul nr.811 din 2010. (GPL – gaze lichefiate extrem de imflamabile stipulat in anexa 1, partea a II a , punctul 11 peste 200 t, distanta mai mica sau egală cu 15 km ).

 

Efectele celui mai defavorabil scenariu de accident major ce s-ar putea produce pe amplasamentul depozitului Vicșani (scenariu de efect domino intern) reprezentat pe harta zonei în planul din Anexa 6, se resimt astfel:

-raza maximă a zonei de mortalitate ridicată: 190 m

-raza maximă a zonei prag de mortalitate: 320 m

– raza maximă a zonei de vătămări reversibile : 546 m

– raza maximă a zonei de vătămări reversibile : 1055 m.

 

 

Zona de granița România-Ucraina este situată la 4800 m față de obiectivul analizat.

Prin urmare din punct de vedere al radiatiilor termice și al efectelor provocate de suflul exploziei nu poate fii afectat teritoriul ,populatia și mediul din statul vecin.

În ceea ce privește efectul gazelor de ardere (praf, CO ,CO2 și NOx ) la o viteza de 5 m/s , norul de gaze de ardere atinge zona graniței Româno-Ucrainiene în circa 16 minute.

Primele locuințe în Ucraina sunt la o distanță de circa un kilometru, ceea ce înseamnă ca norul de gaze de ardere ajunge la primele locuințe în circa 20 minute.

In concluzie, efectele datorate gazelor de ardere rezultate în cazul unui accident major nu poate afecta populația,teritoriul și mediul statului vecin.

În ceea ce privește efectele toxicologice ale GPL, acestea sunt locale, iar scurgerile accidentale sau deversările pe sol pot produce arderea plantelor in zona afectată ( local) dar sunt limitate în timp datorită volatilității mari, neafectând teritoriul, populatia si mediul statului vecin.

 

Avand în vedere informațiile ecologice despre GPL, nu poate fii afectat statul vecin.

 

Update: 22.02.2023


FDS-AM 2017 V
FDS-ARAGAZ2017
FDS-GPL-auto vicsani 2017
FDS-PROPAN 2017 – Vicsani


RAPORT EXERCITIU TESTARE PUE BULROM 17 IUNIE 2021

Exercitiul TESTARE PUE 26 OCTOMBRIE  2016 VICSANI

INFORMARE PUBLICA DEPOZIT VICSANI  –  EDITIA 2 REV.0 DIN 2018