S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L București face parte din sectorul de activitate al producției și distribuției de combustibili auto, respectiv GPL – combustibil alternativ la cei tradiționali.


S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L a fost înființată la data de 01.04.2002 cu un capital subscris și vărsat de 200 RON, iar în prezent capitalul social a fost majorat la 560.000 RON. Asociații majoritari, dl. Dan Baltacov și dl. Dan Parau au o bogată experiență în domeniul produselor petroliere, respectiv din 1996 dl. Baltacov și din 1991, dl. Parau, ceea ce a făcut ca societatea să se impună într-un timp relativ scurt pe piață, fiecare din cei doi asociați deținând o cotă de participare de 50%. La data de 31.12.2006, societatea a înregistrat un număr de 82 angajați permanenți, numărul acestora crescând în decursul anului 2007 la 100.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea și distribuirea produsului GPL – auto, precum și comercializarea, livrarea, transportul, montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de tip SKID pentru gaz petrolier lichefiat (GPL).

Începând cu anul 2003, societatea noastră a început să-și realizeze o rețea de distribuție proprie prin achiziționarea de terenuri amplasate în diferite zone din țară și deschiderea de stații GPL proprii. De asemenea au fost încheiate contracte pentru montarea și aprovizionarea unor miniskid-uri pentru încălzire.

La această dată societatea deservește 18 stații proprii, 45 stații în regim de colaborare și 55 stații aparținând terților. Toate stațiile deservite de Bulrom Gas sunt dotate cu instalații de distribuție GPL (SKID) tip FAS (lider pe piața europeană în domeniul soluțiilor de stocare și distribuire de gaz petrolier lichefiat).

Începând cu anul 2006 s-au încheiat noi contracte de colaborare cu diverși parteneri din țară, în special din zona Banat și Oltenia, ceea ce a dus la o creștere a vânzărilor, astfel în anul 2007 având loc o majorare a acestora față de anul 2006 cu 50%.

Societatea achiziționează materia prima atât de pe piața internă (furnizori principali – Petrotel – Lukoil Romania SRL, SC Petrom SA- Sucursalele Arpechim , Petrobrazi, Turburea,SC Rafo S.A- Onești) cât și de pe piața externă selectarea acestora realizându-se pe baza principiile Politicii de Calitate ale firmei.

 

Produsul este livrat către stațiile de distribuție cu mijloace auto proprii, 14 autocisterne (Mercedes, DAF, Volvo) care, pentru a putea asigura o fluenta și o eficienta maxima în aprovizionare, sunt dotate cu sisteme moderne, de menținere a calității produsului, de descărcare a acestuia și de recuperare a gazelor.

Mijloacele de transport pe care societatea noastră le are în exploatare sunt autorizate și certificate de către toate forurile competente (ISCIR, IPROCHIM, RAR, Agenția pentru Protecția Mediului) și sunt în măsură să asigure un grad ridicat de securitate pe durata transportului, încărcării, descărcării precum și protecția mediului înconjurător conform legislațiilor în vigoare.

În prezent s-a pus în funcțiune un depozit propriu pentru producție în localitatea Ploiești , o stație de transvazare în localitatea Craiova și au început lucrările de amenajare a unui nou depozit GPL modern cu 2 rezervoare îngropate în orașul Balș, acest lucru ne va permite o acoperire cat mai eficienta a zonei de Sud/Sud-Vest, precum și atragerea de noi clienți din acesta zonă.

În decursul anului 2006 societatea a întreprins un proiect important și anume deschiderea unui laborator de analize a produselor petroliere în cadrul Depozitului de la Ploiești, toate acestea având ca scop realizarea și menținerea unui standard European al calității produselor și serviciilor.

Pentru efectuarea transportului pe calea ferata societatea deține un număr de 21 cazane.

Toate aceste realizări au făcut ca Bulrom Gas sa se impună ca un partener de încredere pe piață, fapt ce a dus la o cotă de piață de 14 procente. Obiectivul pentru anul 2008 este dezvoltarea și perfecționarea continuă a companiei, în special prin punerea în funcțiune a cel puțin încă 20 de stații de vânzare GPL-auto atât proprii cat și în regim de colaborare precum și pătrunderea în zone de piață noi cum ar fi zona Transilvaniei precum și achiziționarea a încă 4 cisterne auto pentru transport GPL.

S.C. BULROM GAS IMPEX SRL, depozit GPL Ploiești lucrează cu gaze petroliere lichefiate ca, butan (aragaz), GPL pentru uz auto, propilenă, propan. Depozitul are 4(patru) vase orizontale cu o capacitate de 200mc fiecare, putându-se depozita până la 200t de produse. Pe căile ferate ale depozitului pot fi manevrate sau pot staționa în vederea descărcării pana la 6 vagoane cisterna (cca.240t produse). Anual, depozitul este supus controlului de către ISUJ Prahova și Garda de Mediu-Comisariatul Județean Prahova, care emite un raport de control. În urma controlului din anul 2009 s-au stabilit o serie de măsuri care au dus la sporirea gradului de siguranță în Depozitul GPL Ploiești al S.C. BULROM GAS IMPEX SRL București. Măsurile stabilite au fost realizate în totalitate și au constat în principal din:

  • finalizarea regulamentului de funcționare al Depozitului Ploiești
  • inscripționarea tuturor butoanelor de acționare din afara tabloului de comandă și marcarea detectoarelor de gaze montate în depozit
  • revopsirea conductelor de gaze în culori conform cu normele legale
  • asigurarea capacității de descărcare rapidă în caz de necesitate a unui vas de depozitare prin stabilirea zilnică a 2 (doua) vagoane cisterna goale pe liniile CF într-un loc prestabilit (capătul rampei)
  • inscripționarea indicatoarelor de tasare a fundației vaselor și efectuarea de măsurători lunare spre a depista eventuale deplasări
  • montarea unei sirene puternice de avertizare în caz de necesitate
  • prelungirea contractului de asistență cu firma Protector (cu sediul în Petrotel) pe linie de protecție împotriva incendiilor
  • montarea unui generator de curent alternativ care să pornească automat în cazul dispariției accidentale a alimentării cu energie electrică
  • asigurarea cu personal conform normelor a tuturor celor 3 (trei) schimburi